Somiers

Escollir el somier es tant important com escollir el vostre matalàs

Son una parella indissociable i del somier en dependrà el rendiment i la durabilitat del matalàs.

Làmines de fusta

Dintre dels somiers em de tenir en compte el numero i tamany de les lames, si el punts d’unió amb el bastiment son directes, de resina plastica o de cauchú i finalment el tamany d’espesor del support ja sigui tub metalic com fusta.

Bases entapissades

Son estructures mes rígides que els somiers de lames, normalment fetes a base d’un tauler de partícules premsades o de cartró kraft en la seva versió mes econòmica i amb una estructura per augmentar la seva rigidesa.

En versions de major qualitat solen porta sistemes per ventilar el matalàs per sota, en forma de teixit 3D, o airejadors.

Arcó o Bagúl elevable

Es una forma d’aprofitar l’espai de sota el llit, augmentant la capacitat d’emmagatcematge de la nostre habitació.

Els podem trobar de molt diversos alçades i de diferents acabat, ja siguin amb xapa sintètica o entapissat i la tapa pot se un somier de lames o base entapissada.

Aquí ens haurem de fixar tant amb el gruix dels laterals, del plafó del fons així com el pistons laterals, a mesures grans es recomanar instal·lar doble pistó o 4 visagres amb tapa partida a fi d’augmentar la durabilitat dels mateixos